Уманський НУС | сьогодні: 26.07.2017

Садово-паркове господарство

 

1 Яковенко Р.В.
Копитко П.Г.
ПРОДУКТИВНІСТЬ ГРУШІ СОРТУ ОСНОВ’ЯНСЬКА ЗА ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ НА ФОНІ ОПТИМАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРУНТУ МАКРОЕЛЕМЕНТАМИ (NPK) №1, 2017 2017, УДК: 634.13.003.13:631.82, стор. 119-122, завантажень (17)
2 Мельник О.В.
Шарапанюк О. С.
РІСТ ТА ОБЛИСТЯНІСТЬ МАТОЧНИХ РОСЛИН ПІДЩЕПИ ЯБЛУНІ 54-118 З ОБРОБКОЮ РЕГУЛЯТОРОМ РОСТУ КАНО №1, 2017 2017, УДК: 634.11:631.811.98:581.165.1(477.4), стор. 115-119, завантажень (10)
3 Балабак А.В.
Самойленко М.О.
ОЦІНКА ЗИМО І МОРОЗОСТІЙКОСТІ СОРТІВ ТА ФОРМ ФУНДУКА (CORYLUS DOMESTICA KOSENKO ET OPALKO) №1, 2017 2017, УДК: 634.54:634.1, стор. 112-115, завантажень (14)
4 Поліщук В.В.
Щерба І.В.
МОРФОЛОГІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ КУЛЬТИВОВАНИХ В УКРАЇНІ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ PRUNUS L. №2, 2016 2016, УДК: 631.527:577.2:634.21:634.23, стор. 80-83, завантажень (101)
5 Поліщук В.В.
Турчина С.Я.
БОТАНІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ТА МОРФОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОДУ CALLISTEPHUS CHINENSIS (L.) NESS. ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ОЗЕЛЕНЕННІ №2, 2016 2016, УДК: УДК 582.988:712.3(477.4), стор. 83-87, завантажень (97)
6 Матусяк М.В. ОЦІНКА ВИДОВОГО БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТА СУЧАСНОГО СТАНУ ДЕРЕВНИХ АСОЦІАЦІЙ ПАРКУ ІМ. ГОРЬКОГО М. ВІННИЦІ №1, 2016 2016, УДК: УДК 630:712.253(477.44), стор. 94-98, завантажень (222)
7 Карпенко В.П. Історія інтродукції видів і сортів роду Іris L. в Україні на фоні світових тенденцій №2, 2015 2015, УДК: 582.572.7:635.9(477), стор. 85-92, завантажень (175)
8 Василевський О.Г.
Матусяк М.В.
Особливості формування лісових асоціацій ботанічного саду «Поділля» ВНАУ та їх вплив на грунтовий покрив №2, 2015 2015, УДК: 630*11:630*114.33, стор. 83-85, завантажень (135)
9 Єгоров Ю.І. Особливості просторової композиції Національного дендрологічного парку «Софіївка» №2 2014, УДК: 711.4-122, стор. 100-106, завантажень (183)
10 Величко Ю.А.
Пушка І.М.
Поліщук В.В.
Результати інтродукції Cyclamen Coum Mill. у Правобережний Лісостеп України №1 2014, УДК: 582.918.3:581.9, стор. 102-105, завантажень (179)
11 Парубок М.І.
Мамчур Т.В.
Свистун О.В.
Інтродукція рідкісних та зникаючих деревних і чагарникових рослин у ботанічному розсаднику Уманського національного університету садівництва та перспективи використання їх в озелененні №1 2014, УДК: 58.08:635.054:712.4(477.46), стор. 96-102, завантажень (289)
12 Варлащенко Л. Г. Впровадження інтродукованих видів родини Caprifoliaceae Juss. в озеленення населених місць №1 2014, УДК: 712:582.971.1:581.522.4, стор. 91-96, завантажень (102)
13 Бредіхіна Ю.Л.
Соломаха Т. Д.
Еколого-флористичні особливості формування спонтанної рослинності паркової зони м. Мелітополя №1 2014, УДК: 581.526.7: 630*27(477.64–21), стор. 88-91, завантажень (183)