Уманський НУС | сьогодні: 27.07.2017

Загальне землеробство

галузь науки, що досліджує теоретичні і практичні проблеми найраціональнішого використання орних земель, агроландшафтів, розробляє фізичні, хімічні, біологічні та механічні методи й прийоми підвищення родючості ґрунтів, урожайності сільськогосподарських культур, стабільності агроекосистем.

 

1 Новак А.В. АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНІ УМОВИ 2015–2016 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РОКУ ЗА ДАНИМИ МЕТЕОСТАНЦІЇ УМАНЬ №1, 2017 2017, УДК: 551.5:477.46, стор. 26-29, завантажень (9)
2 Кирилюк В.П.
Шемякін М.В.
ВПЛИВ ВОЛОГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕГЕТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ НА ЗАПАСИ ПРОДУКТИВНОЇ ВОЛОГИ І ВОДОСПОЖИВАННЯ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ №1, 2017 2017, УДК: 631.67:664.4:633.11 (571.61), стор. 18-26, завантажень (27)
3 Харитонов М.М.
Чабан І.П.
АГРОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА САДОПРИДАТНОСТІ РЕКУЛЬТИВОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ НІКОПОЛЬСЬКОГО МАРГАНЦЕВОРУДНОГО РОДОВИЩА №2, 2016 2016, УДК: 634.11:62, стор. 3-7, завантажень (100)
4 Шепілова Т.П. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЇ ГЕРБІЦИДІВ В ПОСІВАХ СОЇ №2, 2016 2016, УДК: 633.52:631.5, стор. 7-10, завантажень (97)
5 Павлюченко І.С.
Шевченко К.С.
Лісовий І.О.
Думенко К.М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗНОШУВАННЯ МОНОМЕТАЛЕВИХ І ЗМІЦНЕНИХ ДВУШАРОВИХ ЛЕЗ ПРОРІЗАЮЧОГО РОБОЧОГО ОРГАНУ №2, 2016 2016, УДК: 620.193.95, стор. 10-13, завантажень (106)
6 Бомба М.Я. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СТРУКТУРИ ГРУНТІВ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ №2, 2016 2016, УДК: 631.147:338.432, стор. 13-18, завантажень (59)
7 Новак А.В. АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНІ УМОВИ 2014-2015 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РОКУ ЗА ДАНИМИ МЕТЕОСТАНЦІЇ УМАНЬ №1, 2016 2016, УДК: УДК 551.5:477.46, стор. 24-27, завантажень (108)
8 Бомба М.Я. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ СИСТЕМ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ №1, 2016 2016, УДК: УДК 631.51, стор. 20-24, завантажень (69)
9 Карпук Л.М. Особливості формування продуктивності гібридів буряків цукрових залежно від агротехнологічних заходів №1 2015, УДК: 633.63:631.53.01.006.83:631.547.2/.3, стор. 22-27, завантажень (131)
10 Мінькова О.Г. Сучасні тенденції у становленні принципів органічного сільського господарства №1 2015, УДК: 631.147, стор. 16-22, завантажень (121)
11 Єщенко В.О. Місце науково обґрунтованих сівозмін у сучасному землеробстві №2 2014, УДК: 631.582: 631.153.3, стор. 3-7, завантажень (222)
12 Заболотний О.І.
Заболотна А. В.
Рівень забур’яненості та врожайності посівів кукурудзи при застосуванні гербіциду Трофі 90 №1 2014, УДК: 631.82, стор. 40-46, завантажень (106)
13 Шемякін М.В. Вплив мульчування пристовбурних смуг в інтенсивних яблуневих садах на врожайність та ефективність використання поливної води №1 2014, УДК: 631.674.6:631.544.7:634.11/.12, стор. 35-40, завантажень (217)
14 Карнаух О. Б. Забур’яненість посівів і врожайність культур п’ятипільної сівозміни залежно від заходів мінімалізації механічного обробітку грунту №1 2014, УДК: 632.51: 631.559: 633.1: 631.51, стор. 29-35, завантажень (189)
15 Єщенко В.О.
Калієвський М.В.
Напруження екологічної рівноваги за мінімалізації зяблевого обробітку ґрунту №1 2014, УДК: 631.51:631.95, стор. 25-29, завантажень (178)
16 Єщенко В.О. NO-TILL технологія: її сьогодення та майбутнє №1-2,2013 2013, УДК: 631.315, стор. 4-9, завантажень (244)
17 Каричковський Д.Л. Мінімалізація допосівного обробітку грунту і забур’яненість посівів кукурудзи №1-2, 2012 2012, УДК: 633.15:631.51.02, стор. 63-68, завантажень (133)
18 Недвига М.В.
Галасун Ю.П.
Структурно-агрегатний стан чорнозему опідзоленого за тривалого застосування різних систем удобрення у ланці польової сівозміни №1-2, 2012 2012, УДК: 631.434, стор. 34-43, завантажень (157)
19 Єщенко В.О.
Усик С.В.
Опришко В.П.
Біологічне землеробство: сутність і умови його ефективного застосування №1-2, 2012 2012, УДК: 631.584.9:631.582:631.87, стор. 21-27, завантажень (225)