Уманський НУС | сьогодні: 26.07.2017

Рослинництво

галузь науки, що займається вивченням особливостей реакції нових сортів, гібридів культурних і дикорослих видів рослин на дію біотичних, абіотичних та антропогенних факторів середовища; розробляє сортові технології вирощування стабільно високих урожаїв якісної продукції на засадах інтенсифікації, енергоощадження й екологічної безпеки.

 

1 Самойленко Т.Г.
Янченко І.А.
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАЛОЗИСТОГО АПАРАТУ ТА ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ЕФІРНОЇ ОЛІЇ ЛИСТКІВ МОНАРДИ ДВІЙЧАСТОЇ ЗА УМОВ ВИРОЩУВАННЯ В ПІВДЕННОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ №1, 2017 2017, УДК: 633.812:581.135.51, стор. 77-72, завантажень (12)
2 Шепілова Т.П.
Петренко Д. І.
ВПЛИВ СПОСОБУ СІВБИ І НОРМИ ВИСІВУ НАСІННЯ НА РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН СОЇ №1, 2017 2017, УДК: 633.52:631.5, стор. 74-77, завантажень (9)
3 Уліч О. Л.
Каражбей Г. М.
Терещенко Ю. Ф.
ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННІ ВЛАСТИВОСТІ НОВИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ М'ЯКОЇ ОЗИМОЇ РІЗНОГО ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ В УМОВАХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ СОРТОСТАНЦІЇ №1, 2017 2017, УДК: 631:633:1.11, стор. 69-74, завантажень (16)
4 Стефанюк В. Й. ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ РЕГІОНУ НА ФОРМУВАННЯ ФІТОЦЕНОЗУ СТЕВІЇ МЕДОВОЇ №1, 2017 2017, УДК: 633.94, стор. 64-69, завантажень (10)
5 Полторецький С.П. ФОРМУВАННЯ ГУСТОТИ НАСІННИЦЬКИХ ПОСІВІВ ПРОСА (PANICUM MILIACEUM L.) ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКУ І СПОСОБУ СІВБИ №1, 2017 2017, УДК: 631.559:631.53.01:633.171:519.233.5, стор. 59-64, завантажень (11)
6 Облап Р. В.
Новак Н. Б.
Димань Т. М.
МОНІТОРИНГ ПОШИРЕННЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ №1, 2017 2017, УДК: 577.2:575:57.08:658.562, стор. 56-59, завантажень (8)
7 Демидась Г.І.
Захлєбаєв М. В.
ФОРМУВАННЯ ЩІЛЬНОСТІ БУРКУНУ БІЛОГО В ЧИСТИХ ТА СУМІСНИХ ПОСІВАХ З ОДНОРІЧНИМИ ЗЛАКОВИМИ КУЛЬТУРАМИ №1, 2017 2017, УДК: 636.085:631.5:633.3, стор. 53-56, завантажень (14)
8 Миколайко В. П.
Доронін В. А.
Кравченко Ю. А.
Доронін В. В.
ЯКІСТЬ НАСІННЯ ЦИКОРІЮ КОРЕНЕПЛІДНОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ЙОГО ДРАЖИРУВАННЯ №2, 2016 2016, УДК: 633.63:631.531.12, стор. 61-64, завантажень (105)
9 Полторецька Н. М.
Полторецький С.П.
Білоножко В.Я.
МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСАМИ ФОРМУВАННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ПОСІВІВ ГРЕЧКИ №2, 2016 2016, УДК: 633.15:631.52, стор. 64-69, завантажень (59)
10 Янченко І.А. ВПЛИВ СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОНАРДИ ДВІЙЧАСТОЇ НА ВИХІД ЕФІРНОЇ ОЛІЇ З РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ У ПІВДЕННОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ №1, 2016 2016, УДК: УДК 631.526.3:633.8(477.7), стор. 54-59, завантажень (106)
11 Уліч О. Л. НАДБАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ СОРТУ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ СТАЛЕВА №1, 2016 2016, УДК: УДК 631:633:1.11, стор. 51-54, завантажень (69)
12 Вишневська Л. В.
Полторецький С.П.
РІСТ І ПРОДУКТИВНІСТЬ БУРЯКА ЦУКРОВОГО ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ №1, 2016 2016, УДК: UDC 633.85.631.547, стор. 48-51, завантажень (74)
13 Демидась Г.І.
Демцюра Ю. В.
ФОРМУВАННЯ ЩІЛЬНОСТІ СІЯНИХ АГРОФІТОЦЕНОЗІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИДОВОГО СКЛАДУ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ ТА РІВНЯ ЇХ УДОБРЕННЯ №1, 2016 2016, УДК: УДК 631.962.2:57:633.2, стор. 45-48, завантажень (76)
14 Полторецький С.П.
Рогальський С.В.
Вплив строку сівби та густоти рослин на ріст і продуктивність соняшнику №2, 2015 2015, УДК: 633.85.631.547, стор. 70-73, завантажень (101)
15 Чайка Т. О.
Пономаренко С. В.
Технолого-економічні особливості вирощування органічної сої та озимої пшениці на фураж №1 2015, УДК: 504.03 (304:4, 338:432), стор. 100-106, завантажень (96)
16 Уліч О. Л.
Гринів С. М.
Балицька Л. М.
Терещенко Ю. Ф.
Агробіологічні та господарські властивості нових високобілкових сортів пшениці м'якої озимої №1 2015, УДК: 631:633:1.11, стор. 96-100, завантажень (144)
17 Полторецький С.П.
Полторецька Н. М.
Агроекологічні умови формування врожайності та якості насіння проса №1 2015, УДК: 633.171:631.52, стор. 93-96, завантажень (135)
18 Аверчев О.В. Адаптивність сортів проса до грунтових особливостей Причорноморського Степу України №2 2014, УДК: 633:17, стор. 75-80, завантажень (151)
19 Рожков А.О. Варіабельність маси зерен у колосі пшениці твердої ярої залежно від норми висіву та способу сівби №2 2014, УДК: [631.531.04+631.816.12] : [ 631.559:633.11 “321”], стор. 70-75, завантажень (161)
20 Полторецький С.П. Особливості добору норми висіву для насінницького ценозу проса посівного №2 2014, УДК: 631.53.01:633.17(477.46), стор. 67-72, завантажень (123)
21 Гамаюнова В.В.
Берднікова О.Г.
Вплив мінеральних добрив та зрошення на динаміку ростових процесів рослин сортів пшениці озимої в умовах півдня України №2 2014, УДК: , стор. 62-67, завантажень (126)
22 Корхова М.М. Оптимальні строки сівби пшениці озимої в умовах зміни клімату в Південному Степу України №2 2014, УДК: 620.193.21:631.53.04:633.11(477.7), стор. 59-62, завантажень (210)
23 Кравченко В.С. Попередник і строк сівби, як фактор сортової технології вирощування пшениці ярої у південній частині Правобережного Лісостепу №1 2014, УДК: 631.53.04.633.11(477.46), стор. 49-54, завантажень (248)
24 Полторецький С.П. Вплив особливостей збору врожаю на формування якісних показників насіння проса №1 2014, УДК: 631.554:631.53.01:633.16, стор. 46-49, завантажень (206)
25 Зінченко О.І. Кормовиробництво. Науково-практичні аспекти №1-2,2013 2013, УДК: 632.954:631.811.98:633.19, стор. 25-35, завантажень (210)
26 Осокіна Н.М.
Костецька К.В.
Порівняльна оцінка технологічних властивостей зерна озимої пшениці та ярого тритикале №1-2, 2012 2012, УДК: 664.64:633.11:633.19 , стор. 106-111, завантажень (186)