Уманський НУС | сьогодні: 08.07.2018

Первинна обробка продуктів рослинництва

спеціальність, яка займається розробленням технологій первинної обробки і засобів зберігання продукції рослинництва, які забезпечують максимальний вихід та високу якість на всьому шляху її переміщення від поля до споживача.

 

1 Осокіна Н.М.
Господаренко Г.М.
Герасимчук О.П.
Матвієнко Н. П.
ВПЛИВ РЕЖИМІВ ЖИВЛЕННЯ НА БОРОШНОМЕЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ СОРТУ ПОДОЛЯНКА №2,2017 2017, УДК: 631.81:664.71-11:631.526.3, стор. 110-115, завантажень (37)
2 Господаренко Г.М.
Любич В.В.
Полянецька І.О.
Новіков В. В.
ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ ІЗ БОРОШНА ПШЕНИЦЬ РІЗНИХ СОРТІВ І ЛІНІЙ №2,2017 2017, УДК: 664.68+664.641.12:631.526.3, стор. 102-110, завантажень (37)
3 Мельник О.В.
Токар А.Ю.
Дрозд О.О.
Бойчева Н. П.
Жмуденко Ю. М.
ВИХІД СОКУ З ЯБЛУК, ОБРОБЛЕНИХ ІНГІБІТОРОМ ЕТИЛЕНУ ПІСЛЯ ЗБИРАННЯ, ПІД ЧАС ХОЛОДИЛЬНОГО ЗБЕРІГАННЯ №2,2017 2017, УДК: 664.86:66.097.8:547.313.2:664.8.037, стор. 80-85, завантажень (71)
4 Тарнавська К. П. БІОХІМІЧНИЙ СКЛАД ТА ОРГАНОЛЕПТИЧНА ОЦІНКА ПЛОДІВ КЛОНІВ ДЖОНАГОЛДА УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ В УМОВАХ ПОДІЛЛЯ №2,2017 2017, УДК: 634.11:631.526.32, стор. 76-80, завантажень (55)
5 Осокіна Н.М.
Герасимчук О.П.
ІНТЕНСИВНІСТЬ ДИХАННЯ ПЛОДІВ ЧОРНОЇ СМОРОДИНИ, ОБРОБЛЕНИХ РЕЧОВИНАМИ АНТИМІКРОБНОЇ ДІЇ ЗА РІЗНИХ УМОВ ЗБЕРІГАННЯ №1, 2017 2017, УДК: 634.7:664.8, стор. 47-53, завантажень (70)
6 Мельник О.В.
Дрозд О.О.
ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ ЯБЛУК СОРТУ ХОНЕЙКРІСП ЗАЛЕЖНО ВІД РЕЖИМУ ОХОЛОДЖЕННЯ І ПІСЛЯЗБИРАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ІНГІБІТОРОМ ЕТИЛЕНУ №1, 2017 2017, УДК: 621.796:634.11:621.563.3:631.811.98, стор. 44-47, завантажень (87)
7 Господаренко Г.М.
Любич В.В.
Новіков В. В.
Полянецька І.О.
Возіян В.В.
ВПЛИВ ТИПУ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ НА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРУП’ЯНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА КУЛІНАРНУ ОЦІНКУ ГОТОВОГО ПРОДУКТУ №1, 2017 2017, УДК: 664.71–11:338.439, стор. 38-44, завантажень (89)
8 Василишина О.В. ЗМІНИ БІОЛОГІЧНО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН, ХЛОРОГЕНОВОЇ ТА КАВОВОЇ КИСЛОТ В ПЛОДАХ ВИШНІ ПІД ЧАС ЗБЕРІГАННЯ ЗА ЇХ ОБРОБКИ РЕЧОВИНАМИ АНТИМІКРОБНОЇ ДІЇ №2, 2016 2016, УДК: 664.8.032:634.23, стор. 35-38, завантажень (139)
9 Пустовіт С.В.
Котков В.І.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ДООБМОЛОТУ КОЛОСОВОГО ВОРОХУ №2, 2016 2016, УДК: 631.354.2:632.945:631.811.98:633.16, стор. 38-41, завантажень (163)
10 Мельник О.В.
Дрозд О.О.
ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ ЯБЛУК СОРТУ ГОЛДЕН ДЕЛІШЕС ЗА ПІСЛЯЗБИРАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ІНГІБІТОРОМ ЕТИЛЕНУ Й ІМІТАЦІЇ ТОРГОВОГО ОБОРОТУ №2, 2016 2016, УДК: 621.796:634.11.002.71, стор. 41-44, завантажень (212)
11 Господаренко Г.М.
Любич В.В.
Полянецька І.О.
АМІНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД БІЛКА ПШЕНИЦІ СПЕЛЬТИ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОХОДЖЕННЯ СОРТУ ТА ЛІНІЇ №2, 2016 2016, УДК: 665.939.4:633.11, стор. 44-48, завантажень (131)
12 Осокіна Н.М.
Костецька К.В.
ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ЗЕРНА ЯЧМЕНЮ №2, 2016 2016, УДК: 664.64.016.3:664.71, стор. 48-52, завантажень (97)
13 Балабак О.А.
Любич В.В.
БІОЛОГІЧНА ЦІННІСТЬ БІЛКА ФУНДУКА ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ №2, 2016 2016, УДК: 631.354.2:632.945:631.811.98:633.16, стор. 52-56, завантажень (257)
14 Балабак О.А. ЯКІСТЬ ТА ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ОЛІЇ ГОРІХІВ ФУНДУКА №1, 2016 2016, УДК: УДК 634.54:631.559, стор. 31-34, завантажень (136)
15 Токар А.Ю. Зміна вмісту органічних кислот під час бродіння плодових сусел №2, 2015 2015, УДК: 663.3, стор. 39-44, завантажень (141)
16 Любич В.В.
Полянецька І.О.
Якість цілої крупи із зерна спельти залежно від індексу його лущіння та водно-теплової обробки №2, 2015 2015, УДК: 664.71–11, стор. 34-39, завантажень (131)
17 Осокіна Н.М.
Костецька К.В.
Технологічна оцінка зерна пшениці та тритикале для круп'яного виробництва №2, 2015 2015, УДК: 635.64:664.8.03, стор. 28-34, завантажень (221)
18 Мельник О.В.
Дрозд О.О.
Збереженість яблук сорту Ренет Симиренка за післязбиральної обробки інгібітором етилену й імітації торгового обороту №2, 2015 2015, УДК: 621.796:634.11.002.71, стор. 24-28, завантажень (214)
19 Миколайко В. П. Особливості зберігання селекційних форм маточних коренеплодів цикорію коренеплідного №1 2015, УДК: 635.54:[631.527+631.53.026], стор. 85-89, завантажень (116)
20 Заморська І.Л. Зміна фенольних сполук ягід суниці сорту Полка під час зберігання №2 2014, УДК: 634.75:577.1, стор. 51-56, завантажень (126)
21 Любич В.В.
Полянецька І.О.
Продуктивная и технологическая ценность некоторых сортов пшеницы мягкой озимой в Правобережной Лесостепи №2 2014, УДК: 664.7:633.111, стор. 48-51, завантажень (136)
22 Кузнєцова І.В. Встановлення жирнокислотного складу сушених листків стевії (Stevia rebaudiana Bertonі) №2 2014, УДК: 633.3:658.562, стор. 45-48, завантажень (177)
23 Токар А.Ю.
Харченко З.М.
Харченко О.С.
Збереженість аскорбінової кислоти у конфітюрах №2 2014, УДК: 57.02:631.151.6:632.954:631.811.98:633.16, стор. 41-45, завантажень (191)
24 Осокіна Н.М.
Костецька К.В.
Товарний стан плодів баклажана, перцю солодкого та помідора за умов короткострокового зберігання №2 2014, УДК: 635.64:664.8.03, стор. 36-41, завантажень (226)
25 Дмитрук Є.А.
Новіков В. В.
Полянецька І.О.
Вплив зволожування зерна тритикале та тривалості відволожування на вихід ядра №1 2014, УДК: 632.7/477.7, стор. 83-88, завантажень (130)
26 Осокіна Н.М.
Костецька К.В.
Порівняльна оцінка круп’яних властивостей зерна ярих пшениці, тритикале та ячменю №1 2014, УДК: 664.64:633.11:633.19, стор. 78-83, завантажень (269)
27 Найченко В.М. Вплив умов зберігання плодів кісточкових культур на ураження їх фітопатогенною мікрофлорою та фізіологічними розладами №1-2, 2012 2012, УДК: 664.8.037. 1:634.2+634-1/-2, стор. 124-131, завантажень (191)
28 Кравчук П.О. Аеродинамічна характеристика укриттів обладнання №1-2, 2012 2012, УДК: 664.723, стор. 121-124, завантажень (171)
29 Ткаченко Г.В. Особливості кривої сушіння зерна кукурудзи №1-2, 2012 2012, УДК: 664.7, стор. 118-121, завантажень (196)
30 Гайдай Г.С. Порівняльна характеристика деяких компонентів хімічного складу плодів яблуні за формування їх споживчих властивостей №1-2, 2012 2012, УДК: 664.85:634.11, стор. 111-118, завантажень (177)
31 Осокіна Н.М.
Герасимчук О.П.
Обґрунтування та практичне застосування речовин антимікробної дії для обробки плодів чорної смородини під час зберігання №1-2, 2012 2012, УДК: 634.7:664.8, стор. 94-106, завантажень (182)
32 Гайдай Г.С. Вплив температури зберігання та сортових особливостей яблуні на лежкоздатність її плодів №1-2, 2012 2012, УДК: 664.85:634.11 , стор. 84-94, завантажень (209)