Уманський НУС | сьогодні: 29.07.2017

Мікробіологія

розділ біології, що займається вивченням мікроорганізмів, в основному вірусів, бактерій, грибків, одноклітинних водоростей і найпростіших.

 

1 Улянич І. Ф.
Костецька К.В.
Голубєв М. І.
ОЦІНЮВАННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО СТАНУ КОРМОВИХ СУМІШЕЙ У ПРОЦЕСІ ЇХНЬОГО ЗБЕРІГАННЯ №1, 2017 2017, УДК: 664.76:579.67, стор. 29-33, завантажень (13)
2 Патика В.П.
Кириленко Л.В.
ФІТОПАТОГЕННІ БАКТЕРІЇ КОЗЛЯТНИКУ СХІДНОГО №2, 2016 2016, УДК: 579.64:631.461.5: 633.31/37, стор. 18-22, завантажень (165)
3 Патика В.П.
Копилов Є. П.
Скуловатов О. В.
ЦЕЛЮЛОЗОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ ГРУНТОВОГО ГРИБА СHAETOMIUM GLOBOSUM №1, 2016 2016, УДК: УДК 631.466:579.22, стор. 27-31, завантажень (70)
4 Івасюк Ю.І.
Карпенко В.П.
Грицаєнко З.М.
Симбіотичний стан посівів сої за дії біологічно активних речовин №2, 2015 2015, УДК: 579.841.3:633.34:631.811.98, стор. 13-17, завантажень (110)
5 Грицаєнко З.М.
Оратівська С. А.
Активність ризосферної мікробіоти за дії гербіциду та біологічних препаратів у посівах гороху №1 2015, УДК: 631.466:633.35:632.954:631.811.98, стор. 27-32, завантажень (72)
6 Дідович С.В.
Горгулько Т.В.
Кулініч Р.О.
Абдурашітов С.Ф.
Турина О.Л.
Дідович О.М.
Вплив поліфункціональних біопрепаратів на мікробіологічні процеси в ризосфері і продуктивність бобових культур №2 2014, УДК: 633.31/37: 631.461, стор. 14-19, завантажень (131)
7 Горгулько Т.В. Вплив різних обробок грунту на біологічну активність грунту та продуктивність сої №2 2014, УДК: 633.31/37: 631.461, стор. 11-14, завантажень (146)
8 Патика В.П.
Пасічник Л.А.
Фітопатогенні бактерії: фундаментальні і прикладні аспекти №2 2014, УДК: 579.841+632.35, стор. 7-11, завантажень (270)
9 Волошина Л.Г. Чисельність еколого-трофічних груп мікроорганізмів ризосфери пшениці озимої на фоні різних попередників і біологічно активних препаратів №1 2014, УДК: 579.22:633.11:631.582.2:631.811.98, стор. 69-74, завантажень (187)
10 Грицаєнко З.М.
Даценко А.А.
Анатомічна структура епідермісу листкового апарату гречки за дії біологічних препаратів №1 2014, УДК: 581.45:633.12:631.811.98, стор. 65-69, завантажень (115)
11 Карпенко В.П.
Притуляк Р.М.
Фізіологічні зміни у рослинах ячменю ярого за дії біологічно активних речовин №1 2014, УДК: 581.17:633.16:632.954, стор. 60-65, завантажень (189)
12 Грицаєнко З.М.
Підан Л.Ф.
Забур’яненість та врожайність посівів соняшнику за різних способів застосування гербіцидів Дуал Голд 960, Фюзилад Форте 150 і регулятора росту рослин Радостим №1 2014, УДК: 632.51:633.85:632.954:631.811.98, стор. 54-60, завантажень (197)