Уманський НУС | сьогодні: 05.07.2018

Екологія

 

1 Дубін О.М.
Василенко О.В.
ОЦІНКА ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ БДЖІЛЬНИЦТВА В СУЧАСНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВАХ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ №1, 2017 2017, УДК: 638:006.83:504(477.46), стор. 12-18, завантажень (93)
2 Дубін О.М.
Василенко О.В.
ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ВОДИ ДЖЕРЕЛ НЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ У ЗОНІ ВПЛИВУ ТВАРИННИЦЬКОГО КОМПЛЕКСУ №1, 2016 2016, УДК: ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ВОДИ ДЖЕРЕЛ НЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ У ЗОНІ ВПЛИВУ ТВАРИННИЦЬКОГО КОМПЛЕКСУ, стор. 16-20, завантажень (116)
3 Макаренко Н.А.
Рудніцька Л.В.
До питання екотоксикологічної оцінки нанопрепаратів №2, 2015 2015, УДК: УДК 504:632.95.024:631.811.98-022.532, стор. 8-13, завантажень (145)
4 Сонько С.П. Сільськогосподарське районування - перший крок до збалансованого природокористування в агросфері №1 2015, УДК: 332.33.004.(477.46), стор. 106-113, завантажень (188)
5 Ліщук А.М.
Матусевич Г.Д.
Яцук І.П.
Екотоксикологічна оцінка ґрунтів Чернігівської області за вмістом пестицидів і важких металів №2 2014, УДК: 635.41:631.55, стор. 117-120, завантажень (229)
6 Карпенко В.П.
Сонько С.П.
Суханова І.П.
Дубін О.М.
Василенко О.В.
Пушкарьова Т.М.
Екологічні дослідження в Уманському національному університеті садівництва: підсумки і результати №2 2014, УДК: 502, стор. 110-117, завантажень (249)
7 Карпенко В.П.
Бурляй О.Л.
Екологічно безпечні альтернативні джерела енергії в Україні №2 2014, УДК: , стор. 106-110, завантажень (147)