Уманський НУС | сьогодні: 09.01.2018

Редакційна колегія

   Головний редактор - Карпенко Віктор Петрович, доктор с.-г. наук, професор, проректор з наукової та інноваційної діяльності Уманського національного університету садівництва, Україна

    Заступник головного редактора - Господаренко Григорій Миколайович, доктор с.-г. наук, професор кафедри агрохімії і грунтознавства Уманського національного університету садівництва, Україна

Члени редколегії:

   Балабак Анатолій Федорович - доктор с.-г. наук, професор кафедри садово-паркового господарства Уманського національного університету садівництва, Україна

   Васільєва Валентина - доктор наук, професор, завідувач відділу молекулярної біології Інституту фізіології рослин та генетики Болгарської академії наук, м. Софія, Болгарія 

   Грицаєнко Зінаїда Мартинівна - доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри біології Уманського національного університету садівництва, Україна

   Єщенко Володимир Омельянович - доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри загального землеробства Уманського національного університету садівництва, Україна

   Заморський Володимир Васильович - доктор с.-г. наук, доцент кафедри плодівництва і виноградарства Уманського національного університету садівництва, Україна

   Іренеуш Сосна - доктор наук, професор кафедри садівництва Вроцлавського природничого університету, м. Вроцлав, Польща 

   Копитко Петро Григорович - доктор с.-г. наук, професор кафедри загального землеробства Уманського національного університету садівництва, Україна

Корнієнко Анатолій Васильович - доктор с.-г. наук, професор, завідуючий лабораторією селекції цукрового буряка Науково-дослідного інституту цукрового буряка і цукру імені О.Л. Мазлумова, Росія

   Крістіна Крижановська - доктор наук, профеоср, завідувач кафедри економіки освіти, комунікацій і дорадництва Варшавського університету природничих наук, м. Варшава, Польща

   Кунічкі Едвард - доктор наук, професор кафедри овочівництва та лікарських рослин факультету садівництва Сільськогосподарського університету ім. Хугона Коллонтая у Кракові, м. Краків, Польща

   Лихацький Віталій Іванович - доктор с.-г. наук, професор кафедри овочівництва Уманського національного університету садівництва, Україна

   Малюга Микола Григорович - доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри рослинництва Кубанського державного аграрного університету, м. Краснодар, Росія

   Манзюк Валерій Васильович - кандидат с.-г. наук, професор, завідувач кафедри плодівництва Державного аграрного університету Молдови, Республіка Молдова

   Мельник Олександр Васильович - доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри плодівництва і виноградарства Уманського національного університету садівництва, Україна

   Осокіна Ніна Максимівна - доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри технології зберігання і переробки зерна Уманського національного університету садівництва, Україна
Поліщук Валентин Васильович - доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри садово-паркового господарства Уманського національного університету садівництва, Україна

      Полторецький Сергій Петрович  - доктор с.-г. наук, доцент кафедри рослинництва Уманського національного університету садівництва, Україна
   Патика Володимир Пилипович - доктор біологічних наук, професор, академік НААНУ, завідувач відділу фітопатогенних бактерій Ін-ту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, м. Київ, Україна
   Рябовол Людмила Олегівна - доктор с.-г. наук, професор кафедри генетики, селекції рослин та біотехнологій Уманського національного університету садівництва, Україна

   Сірічай Канлаянарат - доктор наук, професор кафедри післязбиральної переробки сільськогосподарської продукції Технологічного університету Короля Монгкут у районі Тхонбурі, Бангкок, Таїланд

   Терещенко Юрій Федорович - доктор с.-г. наук, професор кафедри рослинництва Уманського національного університету садівництва, Україна
   Токар Анастасія Юхимівна - доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри технології зберігання та переробки плодів і овочів Уманського національного університету садівництва, Україна
   Улянич Олена Іванівна - доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри овочівництва Уманського національного університету садівництва, Україна
   Шлапак Володимир Петрович - доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри лісового господарства Уманського національного університету садівництва, Україна

   Яковчик Микола Степанович - доктор с.-г. наук, професор, директор Інституту підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів Білоруського аграрного технічного університету, м. Мінськ, Білорусь

   Яновський Юрій Петрович - доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри захисту та карантину рослин Уманського національного університету садівництва, Україна

   Відповідальний секретар - Прокопчук Ігор Васильович, кандидат с.-г. наук, доцент кафедри агрохімії і ґрунтознавства Уманського національного університету садівництва, Україна

   Технічний секретар - Мальований Михайло Іванович, доктор економічних наук, доцент кафедри фінансів і кредиту Уманського національного університету садівництва, Україна