Уманський НУС | сьогодні: 11.01.2018

Про журнал

Вісник Уманського національного університету – науково-виробничий журнал, що присвячений висвітленню теоретико-методологічних  та практичних напрацювань у сільськогосподарській науці. В Україні існує цілий ряд журналів аналогічної направленості, які мають схожі цілі. Проте «Вісник Уманського національного університету садівництва» має за мету залучення більш широкого кола науковців з усього світу. Склад редакційної колегії підібраний таким чином, щоб її членами є авторитетні учені не лише з України, але й з країн СНД, Європи, країн Північної та Південної Америки, Азії.

 

Мета - наукове забезпечення розвитку теорії і практики сільськогосподарських наук.

Рік заснування: 2001.

Засновник журналу: Уманський національний університет садівництва, Україна.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17575-6425 ПР 04.03.2011.

ISSN 2310-0478 (Online), ISSN 2310-046X (Print)

Галузь науки: сільськогосподарські науки.

Періодичність журналу – 2 рази на рік.

Набір статей відбувається двічі на рік:

до 1 квітня;

до 1 жовтня

Мова видання:  українська, російська, англійська (змішаними мовами).

Наш журнал індексується у: Російському індексі наукового цитування (РІНЦ); базі даних Ulrich's Periodicals Directory американського видавництва Bowker.

Головний редактор: Карпенко В.П., доктор сільськогосподарських наук, професор.

Заступник головного редактора: Господаренко Г.М., доктор сільськогосподарських наук, професор.

Відповідальний секретар: Прокопчук І.В., кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Технічний секретар: Мальований М.І., кандидат економічних наук, доцент.

Адреса редакції:

Редакція журналу "Вісник Уманського національного університету садівництва"

Уманський національний університет садівництва

вул. Інститутська 1

м. Умань,

Черкаська область,

Україна

20305

Web-адреса: http://www.visnyk-unaus.udau.edu.ua

E-mail: visnyk.unaus@gmail.com

Телефони: +380503837814

 

 Матеріали для опублікування в журналі приймаються

за такими тематичними розділами:

   1. Агрономія: загальне землеробство; сільськогосподарські меліорації; агроґрунтознавство і агрофізика; агрохімія; селекція і насінництво; фізіологія рослин; мікробіологія; овочівництво; плодівництво; виноградарство; рослинництво; фітопатологія; кормовиробництво і луківництво; гербологія; насінництво; первинна обробка продуктів рослинництва.

   2. Лісове господарство: лісознавство та лісівництво; штучне лісовідновлення, лісорозведення та селекція; лісова таксація та лісовпорядкування; екологія та природно-заповідна справа; садово-паркове господарство.

 

Заявлені тематичні розділи журналу не обмежують авторів у виборі теми публікації, так як при наявності цікавого, актуального матеріалу рубрикація може бути розширена.
При цьому представлений до публікації матеріал може мати найрізноманітніший характер: від постановки проблемних теоретичних питань, пропозицій розробки нових напрямків у сільськогосподарських науках до аналізу результатів конкретних наукових досліджень, а також стосовно інших проблем, що пов’язані з продовольчим забезпеченням населення.

 

Видавець – Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». Свідоцтво про державну реєстрацію №2521 від 08.06.2006 р.

 

Матеріали, що надходять для публікації в журналі, проходять рецензування з боку членів редакційної колегії, розглядаються та рекомендуються Вченою радою Уманського національного університету садівництва до друку.

Висловлені у статтях думки та пропозиції не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори.

Будь-які порушення авторських прав переслідуються згідно чинного законодавства.
У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.

Передрук матеріалів журналу допускається тільки за згодою редакції.