Уманський НУС | сьогодні: 21.08.2018

Наші автори

Демцюра Ю. В.

Демцюра Ю. В.


аспірант кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Дзяба Г.М.

Дзяба Г.М.


завідувач лабораторії екологічної безпеки земель, довкілля та якості продукції
Тернопільська філія ДУ «Держґрунтохорона»

Димань Т. М.

Димань Т. М.

доктор с.-г. наук, професор
завідувач кафедри екотрофології
Білоцерківський національний аграрний університет

Дмитрук Євген Адамович

Дмитрук Євген Адамович

доктор технічних наук, професор
професор кафедри технології зберігання і переробки зерна
Уманський національний університет садівництва, Україна

Доронін В. А.

Доронін В. А.

доктор с.-г. наук
професор
Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України

Доронін В. В.

Доронін В. В.


молодший науковий співробітник Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України

Дрига В. В.

Дрига В. В.Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

Дрозд О.О.

Дрозд О.О.

кандидат с.-г. наук
старший викладач кафедри технології зберігання і переробки зерна
Уманський національний університет садівництва

Дубін О.М.

Дубін О.М.

кандидат ветеринарних наук
доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності
Уманський національний університет садівництва

Думенко К.М.

Думенко К.М.

доктор технічних наук, професор

Кіровоградський національний технічний університет

Дунаєвська О.Ф.

Дунаєвська О.Ф.

кандидат біологічних наук

Житомирський наіональний агроекологічний університет

Діденко І.А.

Діденко І.А.


аспірант кафедри овочівництва
Уманський національний університет садівництва