Уманський НУС | сьогодні: 21.08.2018

Наші автори

Горяінова В.В.

Горяінова В.В.


асистент кафедри фітопатології
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Господаренко Григорій Миколайович

Господаренко Григорій Миколайович

доктор с.-г. наук
професор кафедри агрохімії і грунтознавства
Уманський національний університет садівництва, Україна

Грабовий В. М.

Грабовий В. М.

кандидат біологічних наук
старший науковий співробітник, заступник директора НДП «Софіївка» НАН України з наукової роботи
НДП «Софіївка» НАН України

Гринчак О.В.

Гринчак О.В.

кандидат технічних наук
доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем
Уманський національний університет садівництва

Гринів С. М.

Гринів С. М.

кандидат с.-г. наук

Український інститут експертизи сортів рослин

Грицаєнко Зінаїда Мартинівна

Грицаєнко Зінаїда Мартинівна

доктор с.-г. наук, професор
завідувач кафедри біології Уманського національного університету садівництва
Уманський національний університет садівництва, Україна

Грищук П. І.

Грищук П. І.Уманський національний університет садівництва

Гудзенко В. М.

Гудзенко В. М.

кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник
заступник директора з наукової роботи, завідувач лабораторії селекції ячменю
Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла НААН

Гуляєва Г. Б.

Гуляєва Г. Б.

кандидат біологічних наук
науковий співробітник Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного Національної академії наук України
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного Національної академії наук України

Давлетханова О.Х.

Давлетханова О.Х.

кандидат економічних наук
доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем
Уманський національний університет садівництва

Даценко Анна Андріївна

Даценко Анна Андріївна

аспірант
аспірант кафедри біології
Уманський національний університет садівництва, Україна

Демидась Г.І.

Демидась Г.І.

доктор с.-г. наук
професор, завідувач кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології
Національний університет біоресурсів і природокористування України