Уманський НУС | сьогодні: 21.08.2018

Наші автори

Черно Олена Дмитрівна

Черно Олена Дмитрівна

кандидат с.-г. наук
доцент кафедри агрохімії і грунтознавства
Уманський національний університет садівництва, Україна

Чорна В. І.

Чорна В. І.

доктор біологічних наук, професор
завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Шангар  Олексій Сергійович

Шангар Олексій СергійовичХерсонський державний аграрний університет

Шарапанюк О. С.

Шарапанюк О. С.Уманський національний університет садівництва

Швачунова І. С.

Швачунова І. С.Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

Шевченко К.С.

Шевченко К.С.


асистент
Кіровоградський національний технічний університет

Шевчук О. А.

Шевчук О. А.

кандидат біологічних наук
доцент
Вінницький національний аграрний університет

Шемякін Михайло Васильович

Шемякін Михайло Васильович

кандидат с.-г. наук
доцент кафедри лісового господарства
Уманський національний університет садівництва, Україна

Шепілова Т.П.

Шепілова Т.П.

кандидат с.-г. наук
старший викладач кафедри загального землеробства
Кіровоградський національний технічний університет

Шлапак В. П.

Шлапак В. П.

доктор с.-г. наук, професор

Уманський національний університет садівництва

Шпак В. П.

Шпак В. П.


викладач кафедри лісового господарства
Уманський національний університет садівництва

Шутенко Т. О.

Шутенко Т. О.Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України