Уманський НУС | сьогодні: 21.08.2018

Наші автори

Ткачук О. П.

Ткачук О. П.

кандидат с.-г. наук

Вінницький національний аграрний університет

Токар Анастасія Юхимівна

Токар Анастасія Юхимівна

доктор с.-г. наук, професор
завідувач кафедри технології зберігання і переробки плодів та овочів
Уманський національний університет садівництва

Трус Олександр Миколайович

Трус Олександр Миколайович

кандидат с.-г. наук
викладач кафедри агрохімії і ґрунтознавства
Уманський національний університет садівництва, Україна

Туренко В.П.

Туренко В.П.

доктор сільськогосподарських наук, професор
завідуючий кафедри фітопатології
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Турина Олена Леонідівна

Турина Олена Леонідівна

кандидат сільськогосподарських наук
старший науковий співробітник відділу рільництва
Інститут сільського господарства Криму НААН України

Турчина С.Я.

Турчина С.Я.


аспірант кафедри садово-паркового господарства
Уманський національний університет садівництва

Удовенко І. О.

Удовенко І. О.

кандидат економічних наук

Уманський національний університет садівництва

Улянич І. Ф.

Улянич І. Ф.

кандидат техн. наук
ст. викладач кафедри технології зберігання і переробки зерна
Уманський національноий університет садівництва

Улянич Олена Іванівна

Улянич Олена Іванівна

доктор с.-г. наук, професор
завідувач кафедри овочівництва
Уманський національний університет садівництва, Україна

Уліч О. Л.

Уліч О. Л.

кандидат с.-г. наук

Кіровоградська державна сортодослідна станція

Усата Р.Ю.

Усата Р.Ю.


аспірант кафедри ґрунтознавства
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Усик С.В.

Усик С.В.

кандидат с.-г. наук

Уманський національний університет садівництва, Україна