Уманський НУС | сьогодні: 21.08.2018

Наші автори

Стасінєвич Олександр Юрійович

Стасінєвич Олександр Юрійович

кандидат с.-г. наук
доцент кафедри агрохімії і грунтознавства
Уманський національний університет садівництва, Україна

Стефанюк В. Й.

Стефанюк В. Й.

кандидат с.-г. наук

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

Строяновський В. С.

Строяновський В. С.

канд. с.-г. наук
асистент кафедри землеробства, ґрунтознавства і захисту рослин
Подільський державний аграрно-технічний університет

Суханова І.П.

Суханова І.П.

кандидат біологічних наук
доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності
Уманський національний університет садівництва

Сухомуд Оксана Григорівна

Сухомуд Оксана Григорівна

кандидат с.-г. наук
доцент кафедри захисту і карантину рослин
Уманський національний університет садівництва, Україна

Тарасюк В. А.

Тарасюк В. А.

канд. с.-г. наук
асистент кафедри землеробства, ґрунтознавства і захисту рослин
Подільський державний аграрно-технічний університет

Тарнавська К. П.

Тарнавська К. П.

молод. наук. співробітник

Подільська дослідна станція Інституту садівництва НААН

Татаров О. С.

Татаров О. С.ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

Терещенко Ю. Ф.

Терещенко Ю. Ф.

доктор с.-г. наук
професор
Уманський національний університет садівництва

Тихонова О. М.

Тихонова О. М.

кандидат біологічних наук
доцент кафедри екології та ботаніки
Сумський національний аграрний університет

Ткач Л.І.

Ткач Л.І.

кандидат с.-г. наук
доцент кафедри міських та регіональних екосистем
Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Ткаченко Г.В.

Ткаченко Г.В.


аспірант
Уманський національний університет садівництва, Україна