Уманський НУС | сьогодні: 21.08.2018

Наші автори

Рогач В. В.

Рогач В. В.

кандидат біологічних наук
доцент кафедри біології
Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського

Рогач Т. І.

Рогач Т. І.

кандидат с.-г. наук
старший викладач кафедри біології
Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського

Рожков Артур Олександрович

Рожков Артур Олександрович

доктор с.-г. наук, професор
директор Інституту післядипломної освіти Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, Україна

Рудніцька Л.В.

Рудніцька Л.В.


аспірант
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Рябовол Людмила Олегівна

Рябовол Людмила Олегівна

доктор с.-г. наук, професор
професор кафедри генетики, селекції рослин та біотехнологій
Уманський національний університет садівництва, Україна

Рябовол Я.С.

Рябовол Я.С.


аспірант
Уманський національний університет садівництва, Україна

Рябовол Я.С.

Рябовол Я.С.

кандидат с.-г. наук
викладач кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології
Уманський національний університет садівництва

Рідей Н.М.

Рідей Н.М.

д. пед. н.
професор кафедри освіти дорослих
Національний педагогічний університет імені В. П. Драгоманова

Савіна О. І.

Савіна О. І.

доктор с.-г. наук
професор, завідувач кафедри плодоовочівництва і виноградарства біологічного факультету ДВНЗ «Ужгородського національного університету»
ДВНЗ «Ужгородського національного університету»

Самойленко М.О.

Самойленко М.О.

доктор с.-г. наук
професор кафедри виноградарства і плодоовочівництва
Миколаївський національний аграрний університет

Самойленко Т.Г.

Самойленко Т.Г.

кандидат біологічних наук
доцент кафедри рослинництва і садово-паркового господарства
Миколаївський національний аграрний університет

Свиридов А. М.

Свиридов А. М.

канд. с.-г. наук, доцент

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва