Уманський НУС | сьогодні: 21.08.2018

Наші автори

Панасенко Ольга Сергіївна

Панасенко Ольга Сергіївна

кандидат с.-г. наук
викладач кафедри ґрунтознавства
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Парубок Маргарита Іванівна

Парубок Маргарита Іванівна

кандидат біологічних наук
доцент кафедри садово-паркового господарства
Уманський національний університет садівництва, Україна

Парій Федір Микитович

Парій Федір Микитович

доктор біологічних наук, професор
завідувач кафедри генетики, селекції рослин та біотехнологій
Уманський національний університет садівництва, Україна

Пасічник Л.А.

Пасічник Л.А.

доктор біологічних наук
доктор біологічних наук Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного Національної академії наук України

Патика Володимир Пилипович

Патика Володимир Пилипович

доктор біологічних наук, професор
академік НААНУ, завідувач відділу фітопатогенних бактерій Ін-ту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, м. Київ, Україна

Первачук М. В.

Первачук М. В.

канд. с.-г. наук
доцент
Вінницький національний аграрний університет

Петренко Д. І.

Петренко Д. І.

кандидат технічних наук, доцент
доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування
Центральноукраїнський національний технічний університет

Петренко С. О.

Петренко С. О.

канд. с.-г. наук

Одеський державний аграрний університет

Петренкова В. П.

Петренкова В. П.

доктор с.-г.наук, професор
керівник відділу теоретичних досліджень в рослинництві та генетичних ресурсів
Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Петришина Ірина Петрівна

Петришина Ірина Петрівна

аспірант
аспірант кафедри загального землеробства
Уманський національний університет садівництва, Україна

Пида С.В.

Пида С.В.

доктор с.-г. наук
професор, завідувач кафедри ботаніки та зоології
Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка

Поливаний С. В.

Поливаний С. В.


асистент кафедри біології
Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського