Уманський НУС | сьогодні: 21.08.2018

Наші автори

Лиховид П.В.

Лиховид П.В.


аспірант
Херсонський державний аграрний університет

Любич Віталій Володимирович

Любич Віталій Володимирович

кандидат с.-г. наук
ст. викладач кафедри технології зберігання і переробки зерна
Уманський національний університет садівництва, Україна

Лісовий І.О.

Лісовий І.О.

кандидат технічних наук
старший викладач
Уманський національний університет садівництва

Ліщук А.М.

Ліщук А.М.

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник,
завідувач лабораторії реабілітації ґрунтів Інституту агроекології природокористування НААН
Інститут агроекології і природокористування НААН

Майборода В. П.

Майборода В. П.

канд. с.-г. наук

Уманський національний університет садівництва

Макаренко Н.А.

Макаренко Н.А.

доктор с.-г. наук

Національний університету біоресурсів і природокористування України

Мамчур  Тетяна Василівна

Мамчур Тетяна Василівна

кандидат с.-г. наук
старший викладач кафедри садово-паркового господарства
Уманський національний університет садівництва, Україна

Мандровська С. М.

Мандровська С. М.


старший науковий співробітник Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України

Манушкіна Тетяна Миколаївна

Манушкіна Тетяна Миколаївна

кандидат сільськогосподарських наук
доцент кафедри землеробства
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Марченко А.Б.

Марченко А.Б.

кандидат с.-г. наук
доцент кафедри технології в рослинництві та захисту рослин
Білоцерківський національний аграрний університет

Марін Б.М.

Марін Б.М.


старший викладач кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем
Уманський національний університет садівництва

Матвєєва Р.М.

Матвєєва Р.М.

доктор с.-г. наук

Сибірський державний технологічний університет