Уманський НУС | сьогодні: 21.08.2018

Наші автори

Колесніков М. О.

Колесніков М. О.

канд. с.-г. наук
доцент кафедри хімії та біотехнологій
Таврійський державний агротехнологічний університет

Колос М. О.

Колос М. О.Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

Колісник О.М.

Колісник О.М.


асистент кафедри ботаніки, генетики та захисту рослин
Вінницький національний аграрний університет

Кононенко С. І.

Кононенко С. І.Уманський національний університет садівництва

Копилов Є. П.

Копилов Є. П.

доктор біол. наук
професор Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН

Копитко Петро Григорович

Копитко Петро Григорович

доктор с.-г. наук, професор
професор кафедри загального землеробства
Уманський національний університет садівництва, Україна

Корхова Маргарита Михайлівна

Корхова Маргарита Михайлівна


аспірант
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Костецька Катерина Василівна

Костецька Катерина Василівна


викладач кафедри технології зберігання і переробки зерна (факультет інженерно-технологічний) Уманського національного університету садівництва
Уманський національний університет садівництва, Україна

Котков В.І.

Котков В.І.

кандидат технічних наук, доцент

Житомирський національний агроекологічний університет

Коткова Т.М.

Коткова Т.М.

кандидат с.-г. наук

Житомирський наіональний агроекологічний університет

Коцюба С. П.

Коцюба С. П.

канд. с.-г. наук

Уманський національний університет садівництва

Кочмарський В. С.

Кочмарський В. С.

доктор с.-г. наук
старший науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці
Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла НААН