Уманський НУС | сьогодні: 05.07.2018

Вісник Уманського національного університету садівництва ISSN 2310-0478 (Online), ISSN 2310-046X (Print)

Шановні відвідувачі! Вітаємо Вас на офіційному сайті журналу «Вісник Уманського національного університету садівництва» !

«Вісник Уманського національного університету садівництва» - науково-виробничий журнал з відкритим доступом до повних текстів.

  Сучасний розвиток суспільства, що супроводжується зростанням кількості населення Землі, кліматичними змінами, виснаженням природних ресурсів вимагає пошуку нових ефективних механізмів забезпечення життєдіяльності людини. При цьому на першому місці стоїть забезпечення населення планети продовольством в достатній кількості та відповідній якості. Цього можна досягнути лише за умови інтенсивного розвитку інноваційних технологій в галузі сільського господарства.

  Україна є однією з  провідних держав-постачальників сільськогосподарської продукції на світовий продовольчий ринок. Тому надзвичайно важливого значення набуває створення сприятливих умов не лише для виробництва, але й для науково-технологічних розробок в даній галузі. Стрімкий розвиток науки та технологій в сучасному світі вимагають створення адекватних механізмів не лише для генерування самих ідей, але й для поширення їх між науковцями та практиками. Тому даний журнал слугуватиме платформою для обміну науковими досягненнями в галузі сільського господарства для вітчизняних та іноземних вчених, що дозволить їм не лише бути в курсі останніх досягнень сільськогосподарської науки, а й активно залучатися до їх обговорення.

  На даний час  «Вісник Уманського національного університету садівництва» перебуває тільки на початку тривалого та продуктивного шляху, проте маємо надію, що він стане одним з провідних видань та буде корисним як для наукової спільноти так і для аграрного бізнесу не лише України, а й інших держав світу.

  З повагою, головний редактор журналу, доктор с.-г. наук, професор Карпенко Віктор Петрович

Шановні друзі! Повідомляємо Вас, що «Вісник Уманського національного університету садівництва» зареєстровано у наукометричій базі даних  Index Copernicus 

Останній номер - №2,2017

1 Балабак О.А. СИСТЕМА ЗАХИСТУ ФУНДУКА ВІД ШКІДНИКІВ ТА ХВОРОБ
УДК: 632.93:634.54, стор. 3-7, завантажень (220)
2 Ниска І. М.
Петренкова В. П.
ДЖЕРЕЛА СТІЙКОСТІ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ДО ШКІДЛИВИХ ОРГАНІЗМІВ У ПОЄДНАННІ З ЦІННИМИ ГОСПОДАРСЬКИМИ ОЗНАКАМИ
УДК: 633. 16: 631. 527: 632. 9, стор. 7-11, завантажень (76)
3 Швачунова І. С. ВПЛИВ ФУНГІЦИДІВ НА РОЗВИТОК ХВОРОБ ЯБЛУНІ У СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
УДК: 632.952:[632.1/.4:634.11](477.52/.6), стор. 11-14, завантажень (52)
4 Вересенко О. М.
Левченко Т. М.
Байдюк Т. О.
СОРТИ КОРМОВОГО ЛЮПИНУ СЕЛЕКЦІЇ ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН» ТА ОКРЕМІ ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНОЛОГІЇ ЇХ ВИРОЩУВАННЯ
УДК: 633.367:631.527:632.954, стор. 14-19, завантажень (51)
5 Доронін В. А.
Кравченко Ю. А.
Дрига В. В.
Доронін В. В.
ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ МІСКАНТУСУ ЗАЛЕЖНО ВІД ЯКОСТІ САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ
УДК: 633.63: 631. 531.12, стор. 19-25, завантажень (73)
6 Євстафієва К. С.
Колесніков М. О.
ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ РЕГОПЛАНТ НА ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В УМОВАХ РІЗНОЯКІСНОГО ЗАСОЛЕННЯ
УДК: 631.811.98; 581.142;633.111.1, стор. 25-29, завантажень (52)
7 Колесніков М. О.
Євстафієва К. С.
ВПЛИВ БІОПРЕПАРАТУ СТИМПО НА ПРОЦЕСИ ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ СОРТІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ
УДК: 631.811.9; 559.2; 633.111.1, стор. 29-33, завантажень (50)
8 Полторецький С.П.
Білоножко В.Я.
Блащук М. І.
Яценко А. О.
ВПЛИВ АГРОЗАХОДІВ НА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ
УДК: 631.5:633.111(049.3), стор. 33-36, завантажень (68)
9 Кабанець В. М. ФОРМУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПОСІВІВ РОСЛИН КОНОПЕЛЬ СОРТУ ГЛЯНА ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ
УДК: 633.522:57:631.52, стор. 36-40, завантажень (53)
10 Разанов С. Ф.
Кравченко В.С.
Ткачук О. П.
Овчарук В. В.
ОЦІНЮВАННЯ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ БОБОВИХ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ, ВИРОЩЕНИХ В УМОВАХ ЗАБРУДНЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ
УДК: 632.15:633.31/.37, стор. 40-43, завантажень (57)
11 М’ялковський Р.О.
Безвіконний П.В.
Кравченко В.С.
ФОРМУВАННЯ ФОТОСИНТЕТИЧНОГО АПАРАТУ СОРТІВ КАРТОПЛІ РІЗНОЇ ГРУПИ СТИГЛОСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД ГЕОГРАФІЧНОГО РОЗМІЩЕННЯ НАПРЯМКУ РЯДКІВ
УДК: 635.21:631.526.3:581.132:631.543.1, стор. 43-48, завантажень (51)
12 Грищук П. І. ВПЛИВ ЩІЛЬНОСТІ АГРОЦЕНОЗУ ГОРОХУ ПОСІВНОГО НА ЙОГО ЗЕРНОВУ ПРОДУКТИВНІСТЬ
УДК: 631.962.2:581.55:633.35.003.13, стор. 48-51, завантажень (50)
13 Демидась Г.І.
Пророченко С. С.
ВИЗНАЧЕННЯ ЩІЛЬНОСТІ ЛЮЦЕРНО-ЗЛАКОВОГО ТРАВОСТОЮ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИДОВОГО СКЛАДУ ТА РІВНЯ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
УДК: 633.2:631.5/.8, стор. 51-53, завантажень (49)
14 Єрмакова Л. М.
Пророченко Т. І.
СТРУКТУРА ВРОЖАЮ РІПАКУ ЯРОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ШИРИНИ МІЖРЯДЬ ТА НОРМИ ВИСІВУ НАСІННЯ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
УДК: 633.85:631.5, стор. 53-57, завантажень (53)
15 Новак А.В. АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНІ УМОВИ 2016-2017 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РОКУ (ЗА ДАНИМИ МЕТЕОСТАНЦІЇ УМАНЬ)
УДК: 551.5:477.46, стор. 57-60, завантажень (186)
16 Новак Ж. М.
Полянецька І.О.
Коцюба С. П.
Діордієва І. П.
КРУПНІСТЬ НАСІННЯ СОРТОЗРАЗКІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО КОЛЕКЦІЇ УМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ САДІВНИЦТВА
УДК: 631.526.3:633.16(477), стор. 60-63, завантажень (45)
17 Рябовол Я.С.
Рябовол Л.О.
РЕГУЛЯТОРНА МОДИФІКАЦІЯ ЖИВИЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ РИЗОГЕНЕЗУ РОСЛИН ЖИТА ОЗИМОГО В КУЛЬТУРІ IN VITRO
УДК: 631.527.581.143:633.14, стор. 64-67, завантажень (47)
18 Мельник О.В.
Кравцова Я. О.
ОСВІТЛЕНІСТЬ КРОНИ В НАСАДЖЕННЯХ ЯБЛУНІ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКУ ОБРІЗУВАННЯ
УДК: 634.11:631.542(477.4), стор. 67-72, завантажень (60)
19 Полуніна О. В.
Майборода В. П.
ДВОПРОВІДНИКОВІ САДЖАНЦІ В ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ПЛОДІВ ЯБЛУНІ
УДК: 631.674.6:634.11, стор. 72-76, завантажень (81)
20 Тарнавська К. П. БІОХІМІЧНИЙ СКЛАД ТА ОРГАНОЛЕПТИЧНА ОЦІНКА ПЛОДІВ КЛОНІВ ДЖОНАГОЛДА УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ В УМОВАХ ПОДІЛЛЯ
УДК: 634.11:631.526.32, стор. 76-80, завантажень (55)
21 Мельник О.В.
Токар А.Ю.
Дрозд О.О.
Бойчева Н. П.
Жмуденко Ю. М.
ВИХІД СОКУ З ЯБЛУК, ОБРОБЛЕНИХ ІНГІБІТОРОМ ЕТИЛЕНУ ПІСЛЯ ЗБИРАННЯ, ПІД ЧАС ХОЛОДИЛЬНОГО ЗБЕРІГАННЯ
УДК: 664.86:66.097.8:547.313.2:664.8.037, стор. 80-85, завантажень (70)
22 Кононенко С. І.
Шемякін М.В.
Удовенко І. О.
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА РОЗВИТОК КАРТОГРАФІЇ
УДК: , стор. 85-90, завантажень (49)
23 Копилов Є. П.
Кислинська А. С.
ФОРМУВАННЯ МІКОЦЕНОЗУ КОРЕНЕВОЇ ЗОНИ ГРЕЧКИ ПОСІВНОЇ ЗА ДІЇ САПРОТРОФНОГО ГРИБА CHAETOMIUM COCHLIODES
УДК: 579.264:631.461:633.12, стор. 90-94, завантажень (32)
24 Діденко І.А. УРОЖАЙНІСТЬ СЕЛЕРИ ЧЕРЕШКОВОЇ ЗА ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ ФОРМ ГІДРОГЕЛЮ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
УДК: 631.559:635.53 (477.46), стор. 94-97, завантажень (56)
25 Бровді А. А.
Поліщук В.В.
Величко Ю.А.
БОТАНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА АГРОТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ВИРОЩУВАННЯ ІНТРОДУКОВАНИХ СОРТІВ ТРОЯНД КОЛЕКЦІЇ КАФЕДРИ САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА УМАНСЬКОГО НУС
УДК: 582.711.712:631.51(477.46), стор. 97-102, завантажень (37)
26 Господаренко Г.М.
Любич В.В.
Полянецька І.О.
Новіков В. В.
ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ ІЗ БОРОШНА ПШЕНИЦЬ РІЗНИХ СОРТІВ І ЛІНІЙ
УДК: 664.68+664.641.12:631.526.3, стор. 102-110, завантажень (37)
27 Осокіна Н.М.
Господаренко Г.М.
Герасимчук О.П.
Матвієнко Н. П.
ВПЛИВ РЕЖИМІВ ЖИВЛЕННЯ НА БОРОШНОМЕЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ СОРТУ ПОДОЛЯНКА
УДК: 631.81:664.71-11:631.526.3, стор. 110-115, завантажень (37)
28 Свиридов А. М.
Колос М. О.
Свиридова Л. А.
ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЙ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ НА ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПРОВІДНИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ
УДК: 631.51:[632.51:633.1](477), стор. 115-119, завантажень (33)