Уманський НУС | сьогодні: 26.03.2019

Вісник Уманського національного університету садівництва ISSN 2310-0478 (Online), ISSN 2310-046X (Print)

Шановні відвідувачі! Вітаємо Вас на офіційному сайті журналу «Вісник Уманського національного університету садівництва» !

«Вісник Уманського національного університету садівництва» - науково-виробничий журнал з відкритим доступом до повних текстів.

  Сучасний розвиток суспільства, що супроводжується зростанням кількості населення Землі, кліматичними змінами, виснаженням природних ресурсів вимагає пошуку нових ефективних механізмів забезпечення життєдіяльності людини. При цьому на першому місці стоїть забезпечення населення планети продовольством в достатній кількості та відповідній якості. Цього можна досягнути лише за умови інтенсивного розвитку інноваційних технологій в галузі сільського господарства.

  Україна є однією з  провідних держав-постачальників сільськогосподарської продукції на світовий продовольчий ринок. Тому надзвичайно важливого значення набуває створення сприятливих умов не лише для виробництва, але й для науково-технологічних розробок в даній галузі. Стрімкий розвиток науки та технологій в сучасному світі вимагають створення адекватних механізмів не лише для генерування самих ідей, але й для поширення їх між науковцями та практиками. Тому даний журнал слугуватиме платформою для обміну науковими досягненнями в галузі сільського господарства для вітчизняних та іноземних вчених, що дозволить їм не лише бути в курсі останніх досягнень сільськогосподарської науки, а й активно залучатися до їх обговорення.

  На даний час  «Вісник Уманського національного університету садівництва» перебуває тільки на початку тривалого та продуктивного шляху, проте маємо надію, що він стане одним з провідних видань та буде корисним як для наукової спільноти так і для аграрного бізнесу не лише України, а й інших держав світу.

  З повагою, головний редактор журналу, доктор с.-г. наук, професор Карпенко Віктор Петрович

Шановні друзі! Повідомляємо Вас, що «Вісник Уманського національного університету садівництва» зареєстровано у наукометричій базі даних  Index Copernicus 

Останній номер - №2, 2018

1 Бараболя О. В.
Барат Ю.М.
Кулик М.І.
Онопрієнко О. В.
УРОЖАЙНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ ТА ПОГОДНИХ УМОВ ВЕГЕТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-21-3-9
УДК: 633.11:631.559:631.8:515.5:631.532/.535, стор. 3-10, завантажень (18)
2 Вечерська Л. А.
Реліна Л. І.
Голік О.В.
ПШЕНИЦЯ ПОЛБА: ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-21-10-16
УДК: 633.11:631.527:581.19, стор. 10-17, завантажень (6)
3 Січкар А.О.
Рогальський С.В.
Вишневська Л. В.
Климович Н.М.
ЗМІШАНІ ПОСІВИ КУКУРУДЗИ НА СИЛОС З ВИСОКОБІЛКОВИМИ КОМПОНЕНТАМИ В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-21-17-20
УДК: 633.15:633.2:636.085:633.3, стор. 17-21, завантажень (10)
4 Мостов’як І.І.
Кравченко О. В.
ФОРМУВАННЯ ФОТОСИНТЕТИЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ПОСІВІВ СОЇ ЗА ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ФУНГІЦИДІВ ТА ІНОКУЛЯНТА У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-21-21-24
УДК: 581.132:[633.34:632.952:631.87(477.46)], стор. 21-25, завантажень (15)
5 Полторецький С.П.
Полторецька Н. М.
Яценко А. О.
Білоножко В.Я.
Кравченко В.С.
ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ НАСІННИЦЬКИХ ПОСІВІВ PANICUM MILIACEUM (L.)
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-21-25-28
УДК: 633.171:631.52:620.91, стор. 25-29, завантажень (10)
6 Господаренко Г.М.
Полторецький С.П.
Любич В.В.
Желєзна В. В.
ЯКІСТЬ КРУП’ЯНИХ ПРОДУКТІВ ІЗ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ СПЕЛЬТИ
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-21-26-34
УДК: 664.7+664.71–11, стор. 29-35, завантажень (7)
7 Войціцька О.М. ЕКСПРЕС ДІАГНОСТИКА АДАПТИВНИХ ФОРМ МІКОБАКТЕРІЙ ТУБЕРКУЛЬОЗУ
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-21-35-38
УДК: 619:616.982.2, стор. 35-39, завантажень (10)
8 Карпенко В.П.
Новікова Т.П.
Притуляк Р.М.
ФОРМУВАННЯ СИМБІОТИЧНОГО АПАРАТУ СОЧЕВИЦІ ЗА ДІЇ БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-21-39-43
УДК: 579.262:[633.35:631.81], стор. 39-44, завантажень (20)
9 Готвянська А. С. ВПЛИВ ДОБРИВ НА РІСТ І РОЗВИТОК НАСІННИКІВ, УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ НАСІННЯ ЦИБУЛІ РІПЧАСТОЇ СОРТУ ЛЮБЧИК В УМОВ ЗРОШЕННЯ В УМОВАХ СТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-21-44-47
УДК: 635.25: 581.14: 631.8: 631.53.02, стор. 44-48, завантажень (11)
10 Улянич О.І.
Лук'янець О. Д.
Воєвода Л. І.
АДАПТИВНІСТЬ ТА СОРТОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЦИКОРІЮ САЛАТНОГО ЕНДИВІЙ І ЕСКАРІОЛ У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-21-48-51
УДК: 635.55-044.332(477.46), стор. 48-52, завантажень (12)
11 Хареба О. В.
Горова Т. К.
Кондратенко С. І.
Ткалич Ю. В.
ЗОНАЛЬНА МІНЛИВІСТЬ УРОЖАЙНОСТІ САЛАТУ ПОСІВНОГО ЛИСТКОВОГО (LACTUCA SATIVA VAR. SECALINA L.) СОРТУ СНІЖИНКА
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-21-52-57
УДК: 631.527:635, стор. 52-58, завантажень (7)
12 Яценко В. В. АДАПТИВНІСТЬ І СТАБІЛЬНІСТЬ СОРТІВ ЧАСНИКУ ОЗИМОГО ЗА ІНТРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-21-58-63
УДК: 635.1/8:262:635-1/-2(477.46), стор. 58-64, завантажень (6)
13 Карпенко В.П.
Коробко О. О.
ПРОДУКТИВНІСТЬ НУТУ ЗА ВПЛИВУ ГЕРБІЦИДУ І БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-21-64-67
УДК: 633.31/37: 58.04: 631.95: 31.811.98, стор. 64-68, завантажень (7)
14 Карпенко В.П.
Шутко С. С.
ФЕРМЕНТАТИВНА АКТИВНІСТЬ РОСЛИН СОРИЗУ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ГЕРБІЦИДУ І РЕГУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-21-68-72
УДК: 633.174:581.1:631.348:631.811.98, стор. 68-73, завантажень (19)
15 Новак В.Г.
Новак А.В.
АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНІ УМОВИ 2017–2018 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РОКУ ЗА ДАНИМИ МЕТЕОСТАНЦІЇ УМАНЬ
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-21-73-75
УДК: 551.5:477.46, стор. 73-76, завантажень (10)
16 Господаренко Г.М.
Черно О.Д.
Бойко В. П.
Стасінєвич О.Ю.
ВПЛИВ ДОЗ І СПІВВІДНОШЕНЬ ДОБРИВ НА ВРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-21-76-79
УДК: 63311:631.8, стор. 76-80, завантажень (9)
17 Полуніна О. В.
Майборода В. П.
Селезньов А. Є.
ОЦІНКА МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩІ ЛИСТЯ САДЖАНЦІВ ЯБЛУНІ
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-21-80-82
УДК: 303.22: 581.45: 634.11: 634.1.03, стор. 80-83, завантажень (9)
18 Мельник О.В.
Шарапанюк О. С.
УКОРІНЕННЯ ВІДСАДКІВ ПІДЩЕПИ ЯБЛУНІ 54-118 ЗАЛЕЖНО ВІД СУБСТРАТУ ДЛЯ ПІДГОРТАННЯ
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-21-83-87
УДК: 634.11:631.811.98:581.165.1(477.4), стор. 83-88, завантажень (12)
19 Герасько Т. В.
Злоєдова А. В.
ВПЛИВ СИСТЕМИ УТРИМАННЯ ҐРУНТУ В ОРГАНІЧНОМУ САДУ НА ФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЛИСТЯ ЧЕРЕШНІ
DOI: 10.31395/2310-0478-2018-21-88-92
УДК: 634.23 (477.64), стор. 88-92, завантажень (12)